კითხვა-პასუხი

1 რატომ განახლდა მე-2 ბლოკის მშენებლობა 2011 წლის სექტემბრიდან? და რატომ ერთად არ დაიწყო ორივე ბლოკი?
2 როგორ დასრულდა პირველი ბლოკის შევსება 2010 წლის დეკემბერში და ამჟამად რამდენი ბინაა გაყიდული ამ ბლოკში?
3 სახლის შევსების შემდეგ, "დამკვეთების" (ბინის მყიდველების)ნაწილმა ყოველთვიურად ფულის შემოტანა რომ დააგვიანონ, ამ შემთხვევაში შეფერხდება თუ არა მშენებლობა? და ხომ არ დაზარალდებიან ისინი ვინც ფულს დროულად და პატიოსნად იხდიან?
4 რატომ ჯორჯიან ჰაუზი?
5 რატომ ეს პროექტი? რა უპირატესობა აქვს მას სხვა პროექტებთან შედარებით?
6 რამდენად ხარისხიანად აშენდება სახლი და მშენებლობის ხარისხის კონტროლი როგორ ხდება?
7 შესაძლებელია თუ არა პირველადი შენატანის შემდეგ ფული ვიხადო ორ თვეში ერთხელ ან კვარტალში ერთხელ?
8 რამდენია პირველადი შესატანი და ყოველთვიურად მინიმუმ რა თანხა უნდა ვიხადო?
9 არის თუ არა სართულების მიხედვით ბინის ფასებში განსხვავება?
10 რა პირობებით ბარდება ბინა და თუ შემეძლება ბინის შიდა გეგმარების ჩემი გემოვნებით გადაკეთება?
11 თუ შეიძლება ამ პროექტთან დაკავშირებით ინფორმაცია მივიღოთ უშუალოდ საქართველოს ბანკიდან?
12 25 დეკემბერს, როცა სახლი შეივსება, დაიზღვევა და მშენებლობაც გაგრძელდება შემდეგ ყოველთვიური შესატანი თანხა ისევ ანაბარზე შემაქვს?
13 როდის დასრულდება მშენებლობა?
14 როდის გაგრძელდება უშუალოდ მშენებლობა?
15 რა განსხვავებაა პირველ ეტაპზე დასადებ ხელშეკრულებასა და ნასყიდობის ძირითად ხელშეკრულებას შორის?
16 თუ სახლი არ შეივსო როდის შევძლებ ამ ფულის გატანას საქართველოს ბანკიდან?
17 ანუ პირველადი შესატანი ფული ჩემ საკუთარ ანგარიშზე ირიცხება?
18 სახლის შევსებამდე ბინის მსურველმა სად უნდა გადაიხადოს პირველადი შესატანი თანხა და რა გარანტიაა რომ ეს თანხა დაბრუნდება თუ სახლი არ შეივსო?
19 კიდევ ვინ დაესწრება შემაჯამებელ შეხვედრას?
20 კონკრეტულად რას გულისხმობს მშენებლობის დაზღვევა და რისგან ვიქნები დაზღვეული მე როგორც ბინის მყიდველი, რომელმაც 20 თვე უნდა ვიხადო ფული?
21 ვთქვათ „სახლი შეივსო“ გაიყიდა იმდენი ბინა რომ „შეგროვდა“ სახლის დასამთავრებელი ფული, ამის შემდეგ რა გარანტიაა რომ მშენებლობა დასრულდება ზუსტად 20 თვეში?
22 რამდენი ბინის გაყიდვაა საჭირო რომ „შეგროვდეს“ სახლის დასამთავრებელი ფული?
23 რას ნიშნავს სახლის შევსება?