მშენებლობის პროგრესი სახლის შევსებამდე:


იანვარი 2011 წ. მშენებლობა სახლის შევსების შემდეგ:

ბეტონის ჩასხმა -2.9 ნიშნულზე:

Get Adobe Flash player


თებერვალი 2011 წ.


-2.9 ნიშნულზე სვეტებისა და დიაფრაგმების დაბეტონება:

Get Adobe Flash player


მარტი 2011 წ.


Get Adobe Flash player


აპრილი 2011 წ.

18.04.2011წ. სვეტებისა და დიაფრაგნების დაბეტონება

Get Adobe Flash player


მაისი 2011 წ.

18.05.2011წ. ფილა-რიგელის დაბეტონება

Get Adobe Flash player

ივნისი 2011 წ.

26.06. 2011წ. +7.9 ნიშნულზე ფილა-რიგელის დაბეტონება

Get Adobe Flash player


ივლისი 2011 წ.

31.07.2011წ. +11.10 ნიშნულზე ფილა-რიგელის დაბეტონება

Get Adobe Flash player


აგვისტო, 2011 წ.


31.08.2011წ. +14.30 ნიშნულზე ფილა–რიგელის დაბეტონება

Get Adobe Flash player


სექტემბერი, 2011 წ.


30.09.2011 წელი ფილა-რიგელის დაბეტონება

Get Adobe Flash player


ოქტომბერი, 2011 წ.Get Adobe Flash player
ნოემბერი, 2011 წ.Get Adobe Flash player
დეკემბერი, 2011 წ.მე-8 სართულის ფილა რიგელის დაბეტონირება

Get Adobe Flash player


იანვარი, 2012 წ.
Get Adobe Flash playerთებერვალი, 2012 წ.
Get Adobe Flash player


მარტი, 2012 წ.


Get Adobe Flash player
აპრილი, 2012 წ.მაისი, 2012 წ.ივნისი, 2012 წ.
ივლისი, 2012 წ.აგვისტო, 2012 წ.
სექტემბერი, 2012 წ.
ოქტომბერი, 2012 წ.
მშენებლობა დასრულებულიაბოლო სიახლეები მშენებლობაზე იხილეთ აქ