1. ჯორჯიან ჰაუზი ამჟამად მხოლოდ ერთ პროექტზე მუშაობს და არ არის მსხვილ ვალდებულებათა მატარებელი კომპანია, რაც უფრო მეტ მოქნილობასა ერთ კონკრეტულ საქმეზე კონცენტრირების საშუალებას აძლევს ჩვენს გუნდს.
  2. ჯორჯიან ჰაუზის უპირატესობა ჩვენი გახსნილობაა, ჩვენ „გამჭვირვალე“ კომპანია ვართ და საჯაროდ ვაქვეყნებთ ფინანსურ ინფორმაციას
  3. ჯორჯიან ჰაუზს სახლის დასრულების დასაბუთებული გეგმა აქვს.
  4. ჯორჯიან ჰაუზი მომხმარებელს სთავაზობს ბინის შეძენის უსაფრთხო მექანიზმს რომლითაც მომხმარებლების ინტერესები მაქსიმალურად დაცულია და სადაც სახლის დასრულების ან თანხის დაკარგვის რისკი პრაქტიკულად გამორიცხულია
  5. ჩვენი შეთავაზება და ჩვენი ფასები უაღრესად სარფიანი და კონკურენტუნარიანია
  6. ჯორჯიან ჰაუზი აზღვევს მშენებლობას და პროექტში საქართველოს ბანკს და სადაზღვევო კომპანია ალდაგი ბისიაის რთავს
  7. ჯორჯიან ჰაუზი ზედმიწევნით აკონტროლებს მშენებლობის ხარისხს
  8. ჯორჯიან ჰაუზმა გამოიგონა პროგრამა „შევავსოთ სახლი“ და ახლებური მიდგომა მშენებლობაში და მომხმარებლის მიმართ ახლებური დამოკიდებულება, ჩვენ ჩვენს მომხმარებლებს დამკვეთებს ვუწოდებთ, რადგანაც მათი ფულით მათსავე სახლს ვაშენებთ, მაშინ როცა წლების განმავლობაში მათ დებიტორებს ეძახდნენ, რაც არასწორია