ჰაიდელბერგბეტონ ჯორჯია

ჯორჯიან ჰაუზს უმაღლესი ხარისხის სამშენებლო ბეტონს აწვდის შპს ჰაიდელბერგბეტონ ჯორჯია

რუსთავის ფოლადი

ჯორჯიან ჰაუზს უმაღლესი ხარისხის სამშენებლო არმატურას აწვდის შპს "რუსთავის ფოლადი"ჯორჯიან ჰაუზს უმაღლესი ხარისხის სამშენებლო ბლოკს აწვდის შპს "ბედეგი"