2011 წლის სექტემბრიდან უპროცენტო განვადების პირობები პირველ ბლოკში არის შემდეგნაირი:
პირველადი შესატანია მინიმუმ 5000 აშშ დოლარი, ხოლო უპროცენტო განვადება შეიძლება გაკეთდეს მხოლოდ 2012 წლის აგვისტომდე (ანუ 1-ლი ბლოკის ჩაბარებამდე ბინის დარჩენილი ღირებულება თანაბარი გადახდებით უნდა დაიფაროს 2012 წლის აგვისტომდე) ხოლო მე-2 ბლოკში ბინის შეძენის შემთხვევაში შესაძლებელია გაკეთდეს 12 თვიანი უპროცენტო განვადება

* კლიენტის მოთხოვნიდან გამომდინარე ასევე შესაძლებელია გაკეთდეს განსხვავებული, ინდივიდუალური გადახდის გრაფიკი, დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით